1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Hóa đơn bị Cơ quan thuế từ chối cấp mã thì làm như thế nào?

Hóa đơn bị Cơ quan thuế từ chối cấp mã thì làm như thế nào?

Sau khi anh/chị phát hành hóa đơn điện tử gửi Cơ quan Thuế cấp mã. Trường hợp hóa đơn lỗi hoặc không đủ điều kiện cấp mã, cơ quan thuế gửi thông điệp kết quả kiểm tra dữ liệu hóa đơn điện tử – hóa đơn không đủ điều kiện cấp mã. Trạng thái hóa đơn sẽ cập nhật thành Từ chối cấp mã. Trong tình huống này, anh/chị thực hiện Cấp lại hóa đơn và Phát hành lại hóa đơn cho học sinh đó. Các bước thực hiện như sau:

  1. Anh/chị vào Quản lý thu/Hóa đơn. Với những hóa đơn đã phát hành bị CQT từ chối cấp mã có trạng thái Đã cấp – Từ chối cấp mã
  2. Tích chọn vào hóa đơn CQT từ chối cấp mã, nhấn Cấp hóa đơn (thực hiện tương tự như khi anh/chị cấp hóa đơn mới, xem hướng dẫn chi tiết tại đây)
  3. Sau khi cấp hóa đơn thành công, anh/chị phát hành hóa đơn vừa cấp lại tương tự như khi anh/chị phát hành hóa đơn mới (xem hướng dẫn phát hành tại đây)
  4. Anh/chị có thể tìm kiếm nhanh hóa đơn CQT từ chối cấp mã bằng cách nhấn vào Trạng thái Đã cấp – Từ chối cấp mã hoặc chọn trạng thái Đã cấp – Từ chối cấp mã trên thanh công cụ
Cập nhật 05/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ