1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Nhà trường sử dụng hình thức thu học phí qua ngân hàng, tuy nhiên trên ứng dụng ngân hàng không thấy thông tin số tiền cần phải thu

Nhà trường sử dụng hình thức thu học phí qua ngân hàng, tuy nhiên trên ứng dụng ngân hàng không thấy thông tin số tiền cần phải thu

Nguyên nhân

 1. Có thể do Kế toán chưa lập đợt thu mới
 2. Hoặc chưa gửi thông báo thu tiền cho phụ huynh.

Hướng dẫn thực hiện

 1. Anh/chị thiết lập các thông tin và các khoản thu, thời gian, phạm vi của đợt thu theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 2. Vào Quản lý thu\Đợt thu.
 3. Chọn đợt thu, phạm vi (Toàn trường, khối, lớp) cần gửi thông báo đến phụ huynh. Nhấn Thông báo thu tiền.
 4. Lựa chọn hình thức gửi thông báo thu tiền:
   • Qua ứng dụng SISAP Phụ huynh: Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
   • Qua Zalo OA: Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
   • Qua ZNS (Phụ huynh nhận thông báo tức thời trong tin nhắn Zalo): Vui lòng xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 03/06/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ