1. Trang chủ
  2. SISAP
  3. SISAP - Phụ huynh
  4. Hướng dẫn sử dụng
  5. Phụ huynh mong muốn chỉnh sửa tên và ảnh đại diện trên hồ sơ con

Phụ huynh mong muốn chỉnh sửa tên và ảnh đại diện trên hồ sơ con

Từ phiên bản R57.01: Phụ huynh mong muốn chỉnh sửa tên và ảnh đổi diện trên hồ sơ con.

Các bước thực hiện

  • Sau khi đăng nhập vào SISAP Phụ huynh, anh/chị chọn hồ sơ cá nhân để đổi tên và thay đổi ảnh đại diện.
  • Phụ huynh chọn Chỉnh sửa thông tin con.

  • Phụ huynh chọn tải ảnh từ Máy ảnh hoặc Thư viện ảnh.

  • Sau khi lưu xong, phần mềm sẽ hiện thông tin cập nhật thành công.

Cập nhật 15/03/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ