1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R126
  5. Cán bộ tài chính PGD mong muốn in báo cáo thường dùng theo năm tài chính

Cán bộ tài chính PGD mong muốn in báo cáo thường dùng theo năm tài chính

Từ phiên bản R126: Cán bộ tài chính PGD có thể in báo cáo thường dùng theo năm tài chính.

Các bước thực hiện

Bước 1: Sau khi đăng nhập vào EMIS Khoản thu, anh chị chọn Báo cáo, sau đó chọn vào báo cáo thường dùng để xem lại và in báo cáo.

Bước 2: Nhấn Xem, anh chị điền các Tham số báo cáo và chọn in theo năm tài chính.

Bước 3: Anh chị nhấn Đồng ý để in báo cáo.

  • Anh chị có thể xem hướng dẫn Báo cáo tổng hợp thu tiền chi tiết tại đây.
  • Anh chị xem hướng dẫn chi tiết Báo cáo tổng hợp kết quả thu học phí tại đây.

 

 

Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ