1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R126
  5. Cán bộ PTC mong muốn có thể thống kê được danh sách học sinh hỗ trợ tiền ăn trưa

Cán bộ PTC mong muốn có thể thống kê được danh sách học sinh hỗ trợ tiền ăn trưa

Từ phiên bản R126: Cán bộ PTC có thể thống kê được danh sách học sinh hỗ trợ tiền ăn trưa.

Các bước thực hiện

  • Anh chị vào Báo cáo/Danh sách báo cáo chọn Danh sách hỗ trợ tiền ăn trưa, sau đó nhấn Xem để xem được danh sách học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa.

  • Anh chị chọn Tham số muốn xem theo: Năm học/Năm tài chính, chọn Kỳ học và Năm học.

  • Sau khi nhấn Xác nhận, anh chị dễ dàng theo dõi, in được danh sách hỗ trợ tiền ăn trưa theo đơn vị, học kỳ.

 

 

Cập nhật 12/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ