1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R126
  5. Giáo viên cấp tiểu học mong muốn nắm bắt được thông tin số đăng bộ trong học bạ học sinh

Giáo viên cấp tiểu học mong muốn nắm bắt được thông tin số đăng bộ trong học bạ học sinh

Từ phiên bản R126: Giáo vụ tiểu học có thể tự động lấy lên số đăng bộ của học sinh trong sổ học bạ để nắm bắt được thông tin.

Các bước thực hiện

  • Anh chị vào EMIS Học sinh/Báo cáo/Sổ học bạ/Xem để xem lại sổ học bạ và in số đăng bộ của học sinh trong sổ học bạ.

  • Anh chị nhấn vào Xem và nhìn thấy được Số đăng bộ.

Cập nhật 07/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ