1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R126
  5. Đơn vị mong muốn phân công giảng dạy có chức năng xuất khẩu

Đơn vị mong muốn phân công giảng dạy có chức năng xuất khẩu

Từ phiên bản R126: CBTH có thể xuất khẩu được phân công giảng dạy trên phân hệ Thời khóa biểu.

Các bước thực hiện

  • Anh chị vào EMIS Thời khóa biểu, tại mục Thiết lập ràng buộc/ Phân công công giảng dạy. Anh chị có thể Xuất khẩu được thời khóa biểu phân công giảng dạy cho giáo viên.

  • Sau khi chọn Xuất khẩu, danh sách giáo viên phân công giảng dạy sẽ hiện lên các thông tin về: Giáo viên, phân công giảng dạy, chủ nhiệm lớp, tổng tiết/tuần.

  • Anh chị xem hướng dẫn Phân công giảng dạy chi tiết tại đây.
Cập nhật 11/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ