1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R126
  5. Cán bộ thiết bị mong muốn in được danh sách thiết bị hỏng, mất

Cán bộ thiết bị mong muốn in được danh sách thiết bị hỏng, mất

Từ phiên bản R126: Cán bộ thiết bị có thể in được Danh sách thiết bị hỏng/mất đang có tại trường.

Các bước thực hiện

Bước 1: Anh chị vào EMIS Thiết bị/ Thiết bị/ Theo dõi hỏng, mất.

Bước 2: Tại đây anh chị có thể theo dõi được các thiết bị hỏng mất theo Thời gian, Từ ngày…Đến ngày hoặc tìm kiếm thiết bị. Sau đó anh chị chọn Xuất khẩu để in, theo dõi danh sách thiết bị hỏng mất có tại trường.

Bước 3: Sau khi xuất khẩu, danh sách thiết bị hỏng mất sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về thiết bị đó như: Mã thiết bị, tên thiết bị, kho phòng…

  • Anh chị xem hướng dẫn chi tiết Theo dõi hỏng mất tại đây.

 

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ