Theo dõi hỏng mất

Mục đích

Cho phép cán bộ quản lý thiết bị lập và theo dõi được các phiếu báo hỏng, báo mất thiết bị.

Các bước thực hiện

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn chi tiết.

I. Theo dõi hỏng mất

I. Theo dõi hỏng mất

Bước 1: Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Theo dõi hỏng mất.

Bước 2: Khi anh/chị thực hiện Kiểm kê, mượn trả có phát sinh thiết bị hỏng, mất hoặc ghi nhận trong quá trình kiểm đếm thì phần mềm tự động theo dõi tại đây.
Tuy nhiên anh chị cũng có thể chỉnh sửa để bổ sung thông tin hoặc xóa thông tin thiết bị bị hỏng trên Nhật ký hỏng, mất.

Bước 3: Nhấn biểu tượng “cây bút” để chỉnh sửa thông tin thiết bị hỏng, mất.

Bước 4: Nhấn vào biểu tượng “thùng rác để xóa thông tin thiết bị hỏng, mất.

Lưu ý: Trường hợp thiết bị hỏng, mất đã phát sinh các nghiệp vụ tăng, mượn trả thiết bị thì anh/chị không được phép sửa thông tin thiết bị hỏng, mất đó.

II. Ghi nhận hỏng, mất thiết bị

II. Ghi nhận hỏng, mất thiết bị

Sau khi kiểm đếm, phát hiện có thiết bị hỏng, mất, anh/chị thực hiện ghi nhận thiết bị hỏng, mất trên phần mềm.

Bước 1: Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Theo dõi hỏng mất. Nhấn Thêm.

Bước 2: Khai báo thông tin thiết bị mất, hỏng: Tên thiết bị, Thời gian, Số lượng hỏng, Số lượng mất, Ghi chú

Bước 3: Nhấn Lưu

III. Sửa chữa thiết bị hỏng

III. Sửa chữa thiết bị hỏng

Trường hợp sau khi nhà trường đã sửa chữa các thiết bị hỏng, các thiết bị ấy sử dụng bình thường giống như các thiết bị khác thì anh/chị thực hiện ghi nhận vào phần mềm

Bước 1: Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Theo dõi hỏng mất. Nhấn Sửa chửa

Bước 2: Khai báo thông tin thiết bị sửa: Tên thiết bị, Số lượng sửa

Bước 3: Nhấn Lưu. Phần mềm tự động cập nhật lại số lượng thiết bị hỏng trên nhật ký theo dõi.

IV. In danh sách thiết bị hỏng mất

IV. In danh sách thiết bị hỏng mất

Bước 1: Anh chị vào EMIS Thiết bị/ Thiết bị/ Theo dõi hỏng, mất.

Bước 2: Tại đây anh chị có thể theo dõi được các thiết bị hỏng mất theo Thời gian, Từ ngày…Đến ngày hoặc tìm kiếm thiết bị. Sau đó anh chị chọn Xuất khẩu để in, theo dõi danh sách thiết bị hỏng mất có tại trường.

Bước 3: Sau khi xuất khẩu, danh sách thiết bị hỏng mất sẽ hiển thị đầy đủ thông tin về thiết bị đó như: Mã thiết bị, tên thiết bị, kho phòng…

Cập nhật 13/01/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ