Danh sách thiết bị

Mục đích: Giúp cán bộ thiết bị theo đõi được số lượng, trạng thái, lịch sử biến động, mượn trả của từng đầu thiết bị. Đồng thời điều chuyển thiết bị giữa các kho phòng bộ môn.

Hướng dẫn thực hiện:

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác trên màn hình danh sách thiết bị.

I. Theo dõi lịch sử biến động và tình hình mượn thiết bị

I. Theo dõi lịch sử biến động và tình hình mượn thiết bị

Sau khi thực hiện các nghiệp vụ Tăng thiết bị, Giảm thiết bị, Kiểm kê, Theo dõi hỏng mất, Thanh lý, Sửa chữa, Đề nghị mua sắm, phần mềm tự động cập nhật trạng thái, số lương, tình trạng, tình hình mượn trả tại đây.

 1. Vào Thiết bị\Danh sách thiết bị. Tùy theo nhu cầu đơn vị, anh/chị có thể chọn xem theo Tổng đầu TB hoặc danh sách thiết bị theo kho/phòng.
  Ngoài ra, anh/chị cũng có thể tìm kiếm nhanh thiết bị trên thanh tìm kiếm.
 2. Tích chọn vào thiết bị để theo dõi lịch sử biến động cũng như tình hình mượn của thiết bị đó.
II. Điều chuyển thiết bị

II. Điều chuyển thiết bị

Trường hợp đơn vị sắp xếp lại thiết bị ở các kho/phòng, cán bộ thiết bị dễ dàng điều chuyển thiết bị từ kho phòng này sang kho phòng khác trên phần mềm.

 1. Vào Thiết bị\Danh sách thiết bị. Tích chọn thiết bị cần điều chuyển, nhấn vào biểu tượng dấu ba chấm và chọn Điều chuyển TB.
 2. Chọn kho/phòng cần điều chuyển thiết bị đến.
  Trường hợp muốn nhập nhanh thông tin cho hàng loạt thiết bị điều chuyển đến cùng một kho/phòng, anh/chị chọn kho/phòng rồi nhấn vào biểu tượng bên dưới.
 3. Nhấn Lưu để hoàn tất điều chuyển thiết bị sang kho/phòng mới.
III. Hủy điều chuyển thiết bị

III. Hủy điều chuyển thiết bị

Trường hợp muốn hủy điều chuyển thiết bị, anh/chị làm theo hướng dẫn sau:

 1. Nhấn vào dấu ba chấm, chọn Hủy điều chuyển TB.
 2. Lọc nhanh danh sách thiết bị cần hủy điều chuyển theo kho/phòng; ngày điều chuyển hoặc tìm kiếm trên thanh tìm kiếm.
 3. Tích chọn thiết bị và nhấn Xác nhận để hủy điều chuyển thiết bị.
 4. Màn hình hiển thị thông báo như ảnh là anh/chị đã hủy thành công.
IV. Ghi nhận hỏng mất

IV. Ghi nhận hỏng mất

Trường hợp phát hiện có thiết bị hỏng, mất, anh/chị thực hiện ghi nhận hỏng, mất trên phần mềm:

 1. Tích chọn từng thiết bị cần ghi nhận, nhấn vào dấu ba chấm và chọn Ghi nhận hỏng/ mất.
 2. Khai báo thông tin thiết bị hỏng/mất: Kho/phòng, Số lượng hỏng, Số lượng mất. Nhấn Lưu để ghi nhận.
V. Ghi mượn nhanh thiết bị

V. Ghi mượn nhanh thiết bị

Trường hợp cần ghi mượn các thiết bị mà giáo viên chưa đăng ký mượn trước đó, anh/chị có thể thực hiện Ghi mượn nhanh như sau:

 1. Nhấn vào Mượn thiết bị.
 2. Thiết lập thông tin trên phiếu ghi mượn nhanh theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
 3. Nhấn Ghi mượn.
Cập nhật 06/10/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ