Danh sách thiết bị

Giúp CBTB theo đõi được số lượng, trạng thái, lịch sử biến động, mượn trả của từng đầu thiết bị. Đồng thời điều chuyển thiết bị giữa các kho phòng bộ môn.

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác trên màn hình danh sách thiết bị.

I. Theo dõi lịch sử biến động thiết bị

I. Theo dõi lịch sử biến động thiết bị

 1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Danh sách thiết bị. .
  Lưu ý: Sau khi thực hiện các nghiệp vụ Tăng thiết bị, Giảm thiết bị, Kiểm kê, Theo dõi hỏng mất, Thanh lý, Sửa chữa, Đề nghị mua sắm , phần mềm tự động cập nhật trạng thái, số lương, tình trạng, tình hình mượn trả tại đây.
 2. Tích chọn vào thiết bị nào phần mềm hiển thị lịch sử biến động của thiết bị đó
II. Điều chuyển TB

II. Điều chuyển TB

Trường hợp đơn vị sắp xếp lại thiết bị ở các kho/phòng, CBTB dễ dàng điều chuyển thiết bị từ kho phòng này sang kho phòng khác trên phần mềm.

 1. Vào Thiết bị (New)\Thiết bị\Danh sách thiết bị. Phần mềm hiển thị danh sách thiết bị cùng trạng thái, số lượng, tình hình mượn trả của thiết bị tương ứng.
  Lưu ý: Sau khi thực hiện các nghiệp vụ Tăng thiết bị, Giảm thiết bị, Kiểm kê, Theo dõi hỏng mất, Thanh lý, Sửa chữa, Đề nghị mua sắm , phần mềm tự động cập nhật trạng thái, số lương, tình trạng, tình hình mượn trả tại đây.
 2. Tích chọn thiết bị cần điều chuyển, nhấn vào biểu tượng “tiện ích”, chọn Điều chuyển TB
 3. Chọn Kho/phòng thiết bị chuyển đến. Nhấn Lưu
  Thiết bị đã điều chuyển hết ở kho phòng mới sẽ không hiển thị trên danh sách
Cập nhật 11/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ