1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R124
  5. Kế toán thiết lập logo trường trên thông báo thu, chứng từ thu tiền để nhận diện thương hiệu

Kế toán thiết lập logo trường trên thông báo thu, chứng từ thu tiền để nhận diện thương hiệu

Từ phiên bản R124: Trên thông báo thu, chứng từ thu tiền, kế toán thiết lập logo để  tăng tính nhận diện thương hiệu, đơn vị.

Các bước thực hiện:

  • Anh chị vào EMIS Khoản thu/Hệ thống/Thiết lập/ Thông tin đơn vị.

  • Tại thông tin chung, anh chị có thể thiết lập, tải lên logo của trường để tăng tính nhận diện thương hiệu.

Lưu ý:

  • Logo tải lên dưới định dạng file JPG, JPEG, PNG, SVG.
  • Dung lượng không quá 2MB.

 

Cập nhật 31/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ