1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R124
  5. Giáo viên cấp THCS mong muốn gửi kết quả học tập của học sinh được chọn theo nhóm học sinh

Giáo viên cấp THCS mong muốn gửi kết quả học tập của học sinh được chọn theo nhóm học sinh

Từ phiên bản R124: Giáo viên cấp THCS có thể chọn theo nhóm học sinh để gửi thông báo

Các bước thực hiện:

Anh chị vào Học sinh\Tin nhắn để chọn các hình thức gửi tin nhắn, loại tin cần gửi, tin nhắn mẫu gửi, phạm vi gửi và chọn đối tượng để gửi.

Anh chị chọn đối tượng, nhấn Gửi, màn hình sẽ hiện lên thông báo hỏi lại bạn một lần về việc bạn có thực sự muốn gửi không, nếu xác nhận sẽ hiện gửi thành công.

Cập nhật 30/11/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ