1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R124
  5. Cán bộ thiết bị phân quyền cho giáo viên vào mượn thiết bị

Cán bộ thiết bị phân quyền cho giáo viên vào mượn thiết bị

Từ phiên bản R124: Cán bộ thiết bị có quyền tạo tài khoản cán bộ cho giáo viên mà không cần chờ cấp quyền quản trị hệ thống, chủ động, tiết kiệm thời gian.

Các bước thực hiện

Cán bộ thiết bị phân quyền cho giáo viên vào Tài khoản cán bộGia hạn phần mềm.

1. Tài khoản cán bộ

Sau khi đăng nhập, anh chị chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm sau đó chọn Khai báo tài khoản giáo viên.

  • Danh sách giáo viên

Thêm tài khoản: Anh chị thêm mới tài khoản giáo viên vào danh sách.

Thay đổi tên đăng nhập: Anh chị chọn vào tài khoản cần thay đổi, sau đó nhấn Thay đổi tên đăng nhập để đổi lại tên đăng nhập mới.

Anh chị có thể chọn vào dấu 3 chấmThay đổi tên đăng nhập hàng loạt để tiết kiệm thời gian đăng nhập.

Thiết lập mật khẩu: Anh chị chọn tên giáo viên nhấn Thiết lập mật khẩu để đổi lại mật khẩu mới.

  • Quản lý vai trò

Muốn phân quyền cho giáo viên vào vai trò nào thì anh chị chọn vào vai trò đó, nhấn Chọn người dùngchọn giáo viên muốn phân quyền sau đó nhấn Lưu là anh chị đã phân quyền thành công.

2. Gia hạn phần mềm

Anh chị theo dõi được thời gian với từng quyền hạn.

 

 

 

 

 

Cập nhật 06/01/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ