1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R124
  5. Cán bộ thư viện mong muốn khai báo nhanh sách được mượn bằng số ĐKCB trên phiếu mượn

Cán bộ thư viện mong muốn khai báo nhanh sách được mượn bằng số ĐKCB trên phiếu mượn

Từ phiên bản R124: Cán bộ thư viện có thể khai báo nhanh sách được mượn bằng số ĐKCB trên phiếu mượn.

Các bước thực hiện: 

  1. Anh chị vào Thư viện\Mượn trả\Lập phiếu mượn để bắt đầu khai báo và tìm thông tin sách cần mượn.

  1. Anh chị tìm nhanh, chính xác đầu sách cần nhập số ĐKCB tại phần Nhan đề.
  2. Khi anh chị nhấn vào Nhập phiếu mượn chương trình sẽ hiện thêm một dòng nhập sách đầu tiên.

 

Cập nhật 01/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ