1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R124
  5. Phần mềm tự sinh tên đăng nhập dựa trên tên giáo viên hoặc số hiệu cán bộ

Phần mềm tự sinh tên đăng nhập dựa trên tên giáo viên hoặc số hiệu cán bộ

Từ phiên bản R124: Phần mềm sẽ tự động sinh tên đăng nhập dựa vào tên giáo viên và số hiệu cán bộ.

Các bước thực hiện:

Trên phân hệ Tài khoản cán bộ, anh chị chọn vào biểu tượng dấu 3 chấm, nhấn Khai báo tài khoản từ danh sách giáo viên.

Tại đây phần mềm sẽ tự động lấy lên danh sách giáo viên chưa có tài khoản. Để khai báo tài khoản, cán bộ trường học tích chọn giáo viên muốn khai báo tài khoản, mật khẩu hoặc cả hai.

Anh chị chọn giáo viên, gửi thông tin kích hoạt.

Sau khi điền đầy đủ thông tin kích hoạt tài khoản, anh chị sẽ nhận được thông báo về email đã khai báo trước đó.

Cập nhật 01/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ