1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R124
  5. Tính năng lọc khối lớp trong phần thanh lý để chọn thiết bị nhanh chóng

Tính năng lọc khối lớp trong phần thanh lý để chọn thiết bị nhanh chóng

Từ phiên bản R124: Cán bộ thiết bị có thể lọc nhanh được khối lớp, trong phần thanh lý để chọn thiết bị nhanh chóng hơn.

Các bước thực hiện:

1. Trên phân hệ Thiết bị, anh chị chọn Thiết bị\Thanh lý\Thêm\Thêm nhiều thiết bị để tiến hành lọc nhanh được khối lớp để chọn thiết bị thanh lý nhanh hơn.

2. Anh chị có thể tích chọn thiết bị Hỏng\ Còn dùng được tùy theo yêu cầu.

3. Anh chị lọc theo khối lớp, môn học để tiết kiệm thời gian.

4. Sau khi tích chọn, anh chị nhấn Chọn để lọc thiết bị thanh lý.

Cập nhật 01/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ