1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R124
  5. Cán bộ thiết bị cấp tiểu học mong muốn ghi nhận đăng ký mượn đầy đủ thông tin như cấp THCS

Cán bộ thiết bị cấp tiểu học mong muốn ghi nhận đăng ký mượn đầy đủ thông tin như cấp THCS

Từ phiên bản R124: Phần mềm đáp ứng tính năng cán bộ thư viện, cấp tiểu học có thể ghi nhận đăng ký mượn đầy đủ thông tin như cấp THCS.

Các bước thực hiện:

1. Trên phân hệ thiết bị, anh chị vào Mượn trả\Mượn thiết bị\Đăng ký mượn để tiến hành đăng ký mượn thiết bị.

2. Khi đăng ký lần đầu tiên màn hình sẽ hiện lên thông báo tính năng mới cho phép anh chị chọn một trong hai hình thức đăng ký mượn thiết bị là Thống kê nhanhThống kê chi tiết.

3. Sau khi tích chọn hiển thị như ý muốn, anh chị nhấn Xác nhận và khai báo các thông tin đăng ký mượn.

Anh chị có thể chọn đăng ký mượn:

Ngắn hạn: Cán bộ thư viện có 2 hình thức mượn trả.

  • Mượn trả ghi nhận chi tiết như cấp THCS: Cán bộ thư viện ghi nhận chi tiết về mục đích, thời gian sử dụng kèm các thông tin chi tiết: Tên bài dạy, ngày học, tiết học, mã thiết bị, tên thiết bị, số lượng, môn học, lớp, mục đích…Thông tin có đánh dấu sao bắt buộc phải nhập.
  • Mượn rút gọn hiển thị bình thường như ban đầu.

Dài hạn: Cán bộ thiết bị cho mượn đầu năm/ đầu kỳ và trả vào cuối năm/cuối kỳ không có nhu cầu theo dõi chi tiết thời gian và mục đích mượn trả.

 

 

Cập nhật 04/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ