1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R118 _ 31/08/2021
 5. Người lập thời khóa biểu muốn cập nhật chương trình học cấp THCS theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT

Người lập thời khóa biểu muốn cập nhật chương trình học cấp THCS theo quy định tại Thông tư 32/2018/TT-BGD&ĐT

 • Từ phiên bản R118: Người lập thời khóa biểu có thể thực hiện sắp xếp thời khóa biểu linh hoạt theo quy định của chương trình học mới.

Các bước thực hiện:

1. Thiết lập Môn học theo phân môn

 • Chương trình đã tự động mang đi các môn học theo chương trình học mới. Nếu không áp dụng các môn học này tại trường, nhấn Ngừng áp dụng.
 • Trường hợp sử dụng môn học mới và theo dõi theo Phân môn, chọn Sửa môn học, tích chọn Theo dõi theo phân môn. Tích chọn Phân công giảng dạy theo phân môn nếu đơn vị phân công mỗi giáo viên giảng dạy 1 phân môn trong môn học.
 • Kiểm tra thông tin phân môn và các khối lớp áp dụng, thêm/sửa/xóa theo thực tế quản lý tại đơn vị.
 • Nhấn Lưu để lưu môn học.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

2. Phân công giảng dạy

 • Tại bước Thiết lập ràng buộc, anh chị chọn Phân công giảng dạy. Tại đây, anh/chị thực hiện khai báo phân công giảng dạy cho các giáo viên trong trường. Thực hiện phân công theo Lớp hoặc theo Môn học.
  Lưu ý: Các môn học được theo dõi theo phân môn của chương trình học mới được hiển thị kèm theo chữ Chương trình học mới để tránh nhầm lẫn.
 • Lựa chọn Giáo viênMôn họcLớp học được phân công giảng dạy. Lựa chọn lớp chủ nhiệm (nếu có)

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 30/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ