1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R118 _ 31/08/2021
  5. Giáo viên cấp THCS mong muốn trong sổ theo dõi và đánh giá HS (theo lớp) học sinh lớp 9 được xếp loại theo đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Giáo viên cấp THCS mong muốn trong sổ theo dõi và đánh giá HS (theo lớp) học sinh lớp 9 được xếp loại theo đủ điều kiện xét tốt nghiệp

  • Từ phiên bản R118: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) học sinh lớp 9 được xếp loại cả năm học theo 2 tiêu chí: Đủ điều kiện xét tốt nghiệp hoặc Không đủ điều kiện xét tốt nghiệp.

Các bước thực hiện

  1. Vào Báo cáo, chọn Sổ sách/HS-S03: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)nhấn Xem.
  2. Lựa chọn tham số báo cáo Năm học, Lớp, Tích chọn Không hiển thị học sinh đã chuyển đi hay bỏ học, thôi học trong kỳ nếu không muốn hiển thị thông tin của các học sinh này.
  3. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp).
  4. Nhấn biểu tượng này xuất Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) ra định dạng mong muốn.
  5. Thông tin học sinh Đủ ĐK xét tốt nghiệp và Không đủ ĐK xét tốt nghiệp được thể hiện như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ