1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R118 _ 31/08/2021
 5. Cán bộ thư viện mong muốn danh sách sách theo số ĐKCB hiển thị theo thứ tự của sổ ĐKCB thực tế để dễ dàng đối chiếu, theo dõi

Cán bộ thư viện mong muốn danh sách sách theo số ĐKCB hiển thị theo thứ tự của sổ ĐKCB thực tế để dễ dàng đối chiếu, theo dõi

 • Trước phiên bản R118: EMIS – Thư viện sắp xếp thứ tự số ĐKCB theo quy tắc alphabet. Tuy nhiên, khi CBTV đánh số ĐKCB gồm cả chữ và số làm cho thứ tự sách trên phần mềm khác với sổ đăng ký cá biệt giấy. CBTV khó đối chiếu và theo dõi.
 • Từ phiên bản R118: Quy tắc sắp xếp Số ĐKCB được thay đổi theo chữ và số để CBTV dễ dàng đối chiếu và theo dõi.

Các bước thực hiện:

 1. Để xem toàn bộ danh sách sách đang có trong thư viện, CBTV thực hiện như sau:
 • Vào Sách/Danh sách sách
  Tại đây, người dùng có thể xem toàn bộ sách đang có trong thư viện, kèm các thông tin: Số ĐKCB, Nhan đề, KHPL, Tác giả, NXB, Năm xuất bản, Tình trạng sách và được sắp xếp theo từng loại sách. Người dùng có thể lựa chọn Xem theo đầu mục/Xem theo số ĐKCB.

  • Trước đây, khi chọn Xem theo số ĐKCB, các thứ tự số ĐKCB được sắp xếp: 1, 10, 11,…, 2
  • Từ phiên bản R118: khi chọn Xem theo số ĐKCB, các thứ tự số ĐKCB được sắp xếp: 1, 2, …, 10, 11

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ