1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R118 _ 31/08/2021
  5. Cán bộ thư viện muốn thống kê số lượt mượn của bạn đọc và số lượt từng loại sách được mượn theo ngày để theo dõi xu hướng hiệu quả hoạt động của thư viện

Cán bộ thư viện muốn thống kê số lượt mượn của bạn đọc và số lượt từng loại sách được mượn theo ngày để theo dõi xu hướng hiệu quả hoạt động của thư viện

  • Từ phiên bản R118: CBTV thống kê lượt mượn bạn đọc và số lượt mượn từng loại sách theo từng ngày, tổng hợp số liệu và báo cáo số liệu tổng cùng phân tích xu hướng sử dụng thư viện

Các bước thực hiện.

Để quản lý và theo dõi mượn trả dễ dàng, tại màn hình quản lý mượn trả, CBTV có thể xem lại danh sách các phiếu mượn và tình hình mượn trả.

  • Các phiếu mượn đã lập có thông tin chưa chính xác hoặc không muốn theo dõi có thể Sửa/Xóa để quản lý theo đúng thực tế bằng cách nhấn vào biểu tượng Bút/Thùng rác tương ứng
  • Nhấn vào bản ghi để xem danh sách sách mượn trong mỗi phiếu mượn.
  • CBTV có thể xuất khẩu danh sách mượn sách để thống kê và tổng hợp số liệu theo nhiều tiêu chí bằng cách chọn Xem theo đầu sách, vào Tiện ích/Xuất khẩu

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ