1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R118 _ 31/08/2021
 5. Khi in Sổ điểm cá nhân/Bảng Tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục, Giáo viên muốn danh sách học sinh hiển thị 5 học sinh/một nhóm để dễ theo dõi và tra cứu

Khi in Sổ điểm cá nhân/Bảng Tổng hợp kết quả đánh giá giáo dục, Giáo viên muốn danh sách học sinh hiển thị 5 học sinh/một nhóm để dễ theo dõi và tra cứu

 • Trước phiên bản R118: Sổ điểm cá nhân/Bảng Tổng hợp kết quả đánh giá in ra từ phần mềm không hiển thị thành từng nhóm 5 học sinh, giáo viên khó tra cứu, dò điểm khi có sai xót.
 • Từ phiên bản R118: Chia sổ điểm cá nhân, bảng tổng hợp kết quả đánh giá thành các nhóm gồm 5 dòng, giúp giáo viên dễ theo dõi và dò điểm cho học sinh.

Các bước thực hiện:

 1. Nhấn vào biểu tượng máy in, chọn Sổ theo dõi và đánh giá học sinh
 2. Khai báo các tham số: Giáo viên, Lớp, Môn, Học kỳ

 3. Nhấn tích chọn In bìa sổ và nhận xét để in sổ điểm theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
 4. Nhấn Xác nhận
 5. Thông tin của mỗi học sinh được chia nhóm 5 dòng như dưới đây.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ