1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R118 _ 31/08/2021
  5. Giáo viên cấp THCS muốn thống kê điểm trung bình môn trong khoảng điểm theo cả năm

Giáo viên cấp THCS muốn thống kê điểm trung bình môn trong khoảng điểm theo cả năm

  • Từ phiên bản R118: Giáo viên THCS có thể thống kê điểm trung bình môn trong khoảng điểm theo cả năm để nắm bắt kết quả học tập của học sinh theo cả năm học

Các bước thực hiện:

  1. Vào menu Báo cáo\Danh sách báo cáo\Đảm bảo chất lượng giáo dục
  2. Lựa chọn Thống kê điểm trung bình môn theo khoảng điểm
  3. Nhấn Xem hoặc nháy đúp chuột phải vào tên báo cáo để thiết lập, điều chỉnh các tham số trên báo cáo.Để thống kê điểm trung bình môn theo khoảng điểm cho cả năm học, tại tham số Học kỳ, chọn Cả năm 
  4. Kiểm tra kết quả báo cáo.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây. 

Cập nhật 31/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ