1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R117_15/08/2021
 5. Lập phân công giảng dạy, đánh giá theo chương trình học mới

Lập phân công giảng dạy, đánh giá theo chương trình học mới

Câu chuyện nghiệp vụ: Theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông 2018 sẽ được triển khai đối với lớp 2 và lớp 6 từ năm học 2021 – 2022 với thay đổi của hệ thống môn học và cách đánh giá.

 • Từ phiên bản R117: Giáo viên có thể lập phân công giảng dạy theo chương trình học mới và áp dụng linh hoạt theo tình hình thực tế tại trường.

Các bước thực hiện:

Anh chị thực hiện thêm môn học theo chương trình học mới như sau:

 1. Vào Danh mục\Môn học
 2. Nhấn Thêm để bổ sung thêm môn học
 3. Khai báo các thông tin thêm môn học: Tên môn học, Kiểu môn, Loại đánh giá
 4. Tích chọn Theo dõi theo phân môn nếu là môn học có phân môn.
 • Các môn học có phân môn , anh/chị có thể tích chọn Phân công giáo viên giảng dạy theo phân môn để phù hợp với tình hình giáo viên hiện có (Ví dụ: Môn học Khoa học tự nhiên được phân công cho 3 giáo viên giảng dạy với từng phân môn: Hóa học, Vật lý, Sinh học)
 • Thiết lập các phân môn trong môn học sử dụng Chung 1 sổ điểm hoặc Mỗi phân môn 1 sổ điểm để đánh giá.
 1. Thiết lập các phân môn trong môn học đang thêm với các khối lớp áp dụng tương ứng vớ từng phân môn.
 2. Nhấn Lưu để thêm môn học

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 12/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ