1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản lý tài liệu
  4. Tạo tài liệu cần quản lý trên phân hệ Tài liệu

Tạo tài liệu cần quản lý trên phân hệ Tài liệu

1. Mục đích

Tạo các tài liệu cần đưa vào quản lý trên phần mềm. Chức năng này chỉ được thực hiện bởi người dùng được phân quyền Quản trị hệ thống trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

 

Để tạo tài liệu cần quản lý trên phần mềm, thực hiện theo các bước sau:
Bước 1: Tạo chuyên mục quản lý các tài liệu

1. Nhấn vào biểu tượng  trên phân hệ Tài liệu.

2. Khai báo thông tin về chuyên mục.

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Trường hợp muốn sửa hoặc xóa chuyên mục đã tạo thì nhấn chuột phải vào chuyên mục và chọn chức năng tương ứng.


Bước 2: Tạo tài liệu

1. Chọn chuyên mục
2. Nhấn Thêm mới.

3. Khai báo thông tin về tài liệu.

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Với những tài liệu chưa muốn cho toàn bộ cán bộ, giáo viên trong trường được phép nhìn thấy (do nội dung chưa được đầy đủ,…), khi khai báo tài liệu, sẽ không tích chọn Phát hành. Khi nào tài liệu đã hoàn thiện, người dùng sẽ sử dụng chức năng Sửa, sau đó tích chọn Phát hành và chọn bộ phận được xem tài liệu này (theo cả trường hoặc các tổ chuyên môn).

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ