1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Quản lý tài liệu
 4. Phân quyền sử dụng cho từng tài liệu

Phân quyền sử dụng cho từng tài liệu

1. Mục đích

Cho phép phân quyền soạn thảo hoặc chỉ đọc đối với từng tài liệu thuộc chuyên mục (không áp dụng cho toàn bộ tài liệu thuộc chuyên mục đó). Chức năng này chỉ được thực hiện bởi người dùng được phân quyền Quản trị hệ thống trên phần mềm.

2. Các bước thực hiện

 

Để phân quyền sử dụng cho từng tài liệu, thực hiện như sau:

1. Nhấn vào biểu tượng tại phần thông tin tài khoản đăng nhập.
2. Chọn Kiểm soát quyền hạn.

3. Phân quyền sử dụng phân hệ Tài liệu theo một trong hai cách sau:

 • Phân theo nhân viên:
  • Chọn tab Nhân viên.
  • Chọn nhân viên từ danh sách.
  • Nhấn Phân quyền.

  • Chọn chuyên mục, tài liệu và quyền hạn được phép thực hiện.
   • Nếu chọn quyền hạn là Soạn thảo, hệ thống sẽ cho phép thay đổi bổ sung nội dung trên tài liệu.
   • Nếu chọn quyền hạn là Chỉ đọc, hệ thống chỉ cho phép xem nội dung mà không được phép sửa đổi.

  • Nhấn Cất.
  • Nhấn Đóng.
 • Phân theo tài liệu:
  • Chọn tab Tài liệu.
  • Chọn chuyên mục và tài liệu cần phân quyền. 
  • Nhấn Phân quyền.

  • Chọn nhân viên và quyền hạn được phép thực hiện.
   • Nếu chọn quyền hạn là Soạn thảo, hệ thống sẽ cho phép thay đổi bổ sung nội dung trên tài liệu.
   • Nếu chọn quyền hạn là Chỉ đọc, hệ thống chỉ cho phép xem nội dung mà không được phép sửa đổi.

  • Nhấn Cất.
  • Nhấn Đóng.
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ