Các tiện ích liên quan đến sổ sách

Theo Điều 21 Thông tư 32/2020 quy định hồ sơ sổ sách của GV gồm: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp học) và Sổ theo dõi và đánh giá học sinh. Không còn sổ điểm cá nhân và sổ gọi tên ghi điểm

 • Từ phiên bản R113: Đổi tên các loại sổ theo quy định tại Điều 21 Thông tư 32/2020 như sau:
  • Sổ gọi tên và ghi điểm đổi tên thành Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)

   Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Sổ điểm cá nhân đổi tên thành Sổ theo dõi và đánh giá học sinh
   Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.
Cập nhật 18/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ