1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Giáo viên mong muốn trong sổ gọi tên ghi điểm mục xếp loại năm học cho học sinh lớp 9 nhận xét thông tin học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp

Giáo viên mong muốn trong sổ gọi tên ghi điểm mục xếp loại năm học cho học sinh lớp 9 nhận xét thông tin học sinh đủ điều kiện xét tốt nghiệp

 • Trước phiên bản R113: Phần mềm hiển thị nội dung Được lên lớp ở phần Xếp loại cả năm học trong sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) của học sinh lớp 9. Tuy nhiên, trên thực tế, Học sinh lớp 9 không xét thông tin Được lên lớp mà xét thông tin đủ điều kiện xét tốt nghiệp.
 • Từ phiên bản R113: Phần xếp loại cả năm học có mục thông tin Đủ điều kiện xét tốt nghiệp trong Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) của học sinh lớp 9 đúng với thực tế.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, chọn Sổ sách/HS-S03: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)nhấn Xem.
 2. Lựa chọn tham số báo cáo Năm học, Lớp, Tích chọn Không hiển thị học sinh đã chuyển đi hay bỏ học, thôi học trong kỳ nếu không muốn hiển thị thông tin của các học sinh này.
 3. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp).
  Căn cứ vào học lực và hạnh kiểm, học sinh sẽ được xếp loại Được lên lớp đối với khối 6,7,8 và Đủ điều kiện xét tốt nghiệp với học sinh khối 9.
 4. Nhấn biểu tượng này xuất Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) ra định dạng mong muốn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 17/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ