1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Giáo viên cấp THCS muốn Sổ gọi tên và ghi điểm: Hiển thị trang Phần ghi điểm học kỳ I

Giáo viên cấp THCS muốn Sổ gọi tên và ghi điểm: Hiển thị trang Phần ghi điểm học kỳ I

 • Từ phiên bản R113: Hiển thị trang Phần ghi điểm học kỳ I trên Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)

Các bước thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, chọn Sổ sách/HS-S03: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)nhấn Xem.
 2. Lựa chọn tham số báo cáo Năm học, Lớp, Tích chọn Không hiển thị học sinh đã chuyển đi hay bỏ học, thôi học trong kỳ nếu không muốn hiển thị thông tin của các học sinh này.
 3. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp).
  Trang Phần ghi điểm học kỳ I được hiển thị như dưới đây.
 4. Nhấn biểu tượng này xuất Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) ra định dạng mong muốn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 15/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ