1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R113_18/06/2021
 5. Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS mong muốn hiển thị đầy đủ thông tin Nơi sinh của học sinh trong sổ gọi tên và ghi điểm.

Giáo viên chủ nhiệm cấp THCS mong muốn hiển thị đầy đủ thông tin Nơi sinh của học sinh trong sổ gọi tên và ghi điểm.

 • Trước phiên bản R113: Trên sổ gọi tên và ghi điểm, cột nơi sinh không đủ chỗ để hiển thị đầy đủ nơi sinh của học sinh nên giáo viên chưa nắm bắt được nơi sinh chi tiết tới xã, thôn, xóm của học sinh.
 • Từ phiên bản R113: Tự động thêm và hiển thị đầy đủ thông tin nơi sinh của học sinh trong Sổ gọi tên và ghi điểm, giúp giáo viên nắm bắt đầy đủ và chi tiết nơi sinh của học sinh.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Báo cáo, chọn Sổ sách/HS-S03: Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp)nhấn Xem.
 2. Lựa chọn tham số báo cáo Năm học, Lớp, Tích chọn Không hiển thị học sinh đã chuyển đi hay bỏ học, thôi học trong kỳ nếu không muốn hiển thị thông tin của các học sinh này.
 3. Nhấn Đồng ý, kiểm tra số liệu trên Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp).
  Phần mềm tự động hiển thị đầy đủ thông tin nơi sinh của học sinh theo hồ sơ học sinh mà giáo viên không cần bổ sung gì thêm.
 4. Nhấn biểu tượng này xuất Sổ theo dõi và đánh giá học sinh (theo lớp) ra định dạng mong muốn.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Cập nhật 18/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

DANH SÁCH CÁC KÊNH HỖ TRỢ