1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC13b: Báo cáo đối chiếu số dư

HP-BC13b: Báo cáo đối chiếu số dư

Mục đích

Giúp kế toán biết được số tiền nộp thừa của học sinh được phân bổ vào những khoản cụ thể nào trên những đợt thu nào.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC13b: Báo cáo đối chiếu số dư.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo tham số báo cáo:
  • Xem theo: Đợt thu hoặc Thời gian thu tiền. Chọn Đợt thu/Thời gian thu tiền cần in báo cáo.
  • Tích chọn Mỗi đợt thu 1 báo cáo để in 1 đợt thu trên 1 trang báo cáo cáo.
  • Chân chữ ký: Tùy chỉnh hiển thị chữ ký trên báo cáo.

4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 13/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ