1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC04b: Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng

HP-BC04b: Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng

Mục đích

Giúp kế toán in bảng tổng hợp thu tiền tiền nhiều đợt, tháng của 1 khoản thu.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC04b: Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấnXem.
 3. Khai báo tham số báo cáo:

  • In theo: Đợt thu hoặc Thời gian thu. Chọn đợt thu/thời gian thu tương ứng.
  • Xem theo: Tổng hợp (Thông tin thu tiền của tất cả các khoản thu thuộc đợt thu/thời gian đã chọn) hoặc Chi tiết (Thông tin thu tiền của từng khoản thu/Nhóm khoản thu thuộc đợt thu/thời gian đã chọn)
  • Chân chữ ký: Thiết lập chữ ký hiển thị trong báo cáo.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)
Cập nhật 12/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ