1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng

Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng

Mục đích

Giúp kế toán in bảng tổng hợp thu tiền tiền nhiều đợt, tháng của 1 khoản thu.

Các bước thực hiện:

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC04B: Bảng tổng hợp thu nhiều đợt/tháng
 2. Nhấp đôi chuột mẫu báo cáo cần in/mẫu báo cáo vừa tùy chỉnh hoặc nhấn Xem
 3. Anh/chị in báo cáo theo đợt thu hoặc thời gian:
  • In theo đợt thu:
   • Tích chọn đợt thu cần in, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu tương ứng với đợt thu đã chọn.
   • Xem theo Tổng hợp: xem thông tin thu tiền của tất cả các khoản thu thuộc đợt thu đã chọn trong phạm vi toàn trường
   • Xem theo Chi tiết: xem thông tin thu tiền của từng khoản thu/Nhóm khoản thu thuộc đợt thu đã chọn trong phạm vi toàn trường, mỗi khoản thu/nhóm khoản thu 1 báo cáo.
  • In theo thời gian
   • Chọn các tháng cần in báo cáo, phần mềm tự động lấy lên các khoản thu/nhóm khoản thu tương ứng với tháng đã chọn.
   • Xem theo Tổng hợp: xem thông tin thu tiền của tất cả các khoản thu thuộc tháng đã chọn trong phạm vi toàn trường
   • Xem theo Chi tiết: xem thông tin thu tiền của từng khoản thu/Nhóm khoản thu thuộc tháng đã chọn trong phạm vi toàn trường, mỗi khoản thu/nhóm khoản thu 1 báo cáo.
Cập nhật 12/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ