1. Trang chủ
 2. Ôn tập
 3. Giáo viên
 4. Ôn tập
 5. Giáo viên tạo lớp học thêm?

Giáo viên tạo lớp học thêm?

Giúp giáo viên theo dõi thông tin lớp đang dạy để giao bài tập cho học sinh theo lớp. Đồng thời thêm mới, sửa, ngừng theo dõi lớp

Anh/chị vui lòng nhấn vào biểu tượng mũi tên để xem hướng dẫn các thao tác

I. Sử dụng lớp học từ EMIS Học sinh

I. Sử dụng lớp học từ EMIS Học sinh

Trường hợp tài khoản của thầy cô được tạo từ nhà trường. Thầy cô đăng nhập vào MISA EMIS (tại đây), chọn phân hệ Ôn tập (Xem hướng dẫn đăng nhập tại đây)

Nhà trường tự động tạo lớp cho thầy cô theo phân công giảng dạy (Xem hướng dẫn cán bộ tin học tạo lớp tại đây), thầy cô có thể lựa chọn sử dụng/không sử dụng lớp học đó (tùy theo nhu cầu thầy cô). Nếu muốn sử dụng lớp học được tạo từ trường, thầy cô thực hiện như sau:

 1. Phần mềm hiển thị thông tin lớp nhà trường đã tạo sẵn, nhấn Hoàn thành để tạo lớp
 2. Hoặc nhấn Tham gia lớp chính quy. 
  Nếu thầy cô là giáo viên chủ nhiệm, vui lòng gửi lời mời tham gia lớp mình phụ trách cho Phụ huynh/Học sinh bằng cách Sao chép nội dung bên dưới rồi gửi cho Phụ huynh/Học sinh.

Lưu ý: Trường hợp không muốn sử dụng các lớp nhà trường đã tạo, thầy cô nhấn biểu tượng dấu X

 1. Nhấn Hoàn thành
II. Tạo lớp học mới

II. Tạo lớp học mới

 1. Sau khi đăng nhập vào chương trình, anh/chị vào Lớp học, nhấn Tạo lớp học thêm. 

 2. Khai báo thông tin về lớp: Khối, Bộ môn, Tên lớp, Mô tả về lớp
  Trường hợp muốn tăng tính riêng tư, bảo mật của lớp học, anh chị bật tính năng phê duyệt học sinh vào lớp

 3. Nhấn Lưu. Sau khi hoàn tất tạo lớp học, phần mềm tự động sinh mã lớp để anh/chị theo dõi, anh/chị không được phép thay đổi thông tin mã lớp này.
 • Anh/chị có thể chia sẻ mã lớp vào các nhóm Zalo, Facebook Messenger, sao chép mã lớp, quét mã QR hoặc nhấn để tải xuống rồi gửi vào nhóm lớp để hướng dẫn phụ huynh quét mã tham gia lớp học.
III. Chỉnh sửa thông tin lớp

III. Chỉnh sửa thông tin lớp

Anh/chị có thể chỉnh sửa/thay đổi thông tin lớp học như Khối lớp/bộ môn/tên lớp/mô tả hay bật/tắt tính năng phê duyệt học sinh vào lớp bằng cách sau:

 1. Nhấn biểu tượng ba chấm tại thông tin lớp muốn chỉnh sửa, nhấn Chỉnh sửa thông tin lớp

 2. Chỉnh sửa các thông tin lớp cần thay đổi. Nhấn Lưu

IV. Ngừng theo dõi lớp học

IV. Ngừng theo dõi lớp học

Trường hợp anh/chị không còn quản lý lớp học nữa, anh/chị Ngừng theo dõi lớp học đó

 1. Nhấn biểu tượng ba chấm tại thông tin lớp không còn quản lý, nhấn Ngừng theo dõi
 2. Tiếp tục nhấn Ngừng theo dõi để xác nhận.
 3. Lớp học sau khi ngừng theo dõi sẽ được hiển thị tại Danh sách lưu trữ, anh/chị có thể xem lại thông tin lớp (nếu cần)

Xem hướng dẫn quản lý học sinh tham gia lớp học tại đây

 

Cập nhật 22/12/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ