Đăng bài lên Website


Sau khi đã tạo được các chuyên mục cho Wesbite, người dùng tiến hành đưa tin lên từng chuyên mục theo hướng dẫn sau:

  • Chọn chức năng Quản trị tin tức khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập ở góc phải màn hình trên Tường chia sẻ

  • Chọn phần Quản lý tin tức, tại tab Danh sách tin chọn chức năng Thêm mới

  • Sau khi soạn xong bài viết, nhấn Đăng bài
1. Nếu chưa muốn đăng bài, người dùng chọn Lưu nháp
        2. Trên danh sách tin, người dùng chọn biểu tượng  để sửa và biểu tượng  để xóa một bài viết đã soạn.
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ