1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản trị Website
  4. Đăng bài với các tin tức đang được lưu nháp

Đăng bài với các tin tức đang được lưu nháp

Đối với các bài viết đã soạn nhưng đang ở trạng thái lưu nháp, người dùng có thể thực hiện đăng bài lên Website theo hướng dẫn sau

  • Chọn chức năng Quản trị tin tức khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập trên tường chia sẻ
  • Vào Quản lý tin tức, chọn tab Danh sách tin

Cách thao tác

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ