Quản lý tin tức theo chuyên mục


Hệ thống cho phép người dùng quản lý các bài viết theo từng chuyên mục như: Tin tức – Sự kiện, Hoạt động ngoại khóa, Văn bản pháp luật …

  • Chọn chức năng Quản lý tin tức khi nhấn vào biểu tượng đăng nhập trên Tường chia sẻ.
  • Vào Quản lý tin tức, chọn tab Chuyên mục tin, nhấn Thêm mới
  • Nhấn Cất để lưu lại thông tin của chuyên mục
Trên danh sách chuyên mục, người dùng chọn biểu tượng  để sửa và biểu tượng  để xóa một chuyên mục đã có.
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ