Khai báo các trang nội dung

Hệ thống đã thiết lập sẵn các trang nội dung trên website. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể khai báo bổ sung các trang nội dung khác hoặc sửa đổi lại các trang nội dung đã được hệ thống cung cấp sao cho phù hợp với yêu cầu quản lý của đơn vị

 1. Tạo 1 trang nội dung mới
  • Chọn chức năng Quản trị tin tức khi nhấn vào biểu tượng đăng nhập trên Tường chia sẻ.
  • Vào Quản lý trang, chọn 1 trang, chuột phải chọn Thêm mới


  • Nhấn Cất để lưu trang vừa tạo
 2. Xem trang vừa tạo
  Sau khi tạo xong trang nội dung, người dùng có thể kiểm tra được thộng tin sau khi khai báo sẽ hiển thị như thế nào trên website của đơn vị bằng cách, tại phần quản lý danh sách trang nội dung, nhấn chuột phải và chọn chức năng Xem trang
    

    

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ