1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Quản trị Website
  4. Tìm kiếm các bài viết đã đăng lên Website

Tìm kiếm các bài viết đã đăng lên Website

Để tìm kiếm các bài viết đã được soạn thảo, người dùng có thể thực hiện theo hướng dẫn sau

  • Chọn chức năng Quản trị tin tức khi nhấn vào biểu tượng tài khoản đăng nhập trên tường chia sẻ
  • Vào Quản lý tin tức, chọn tab Danh sách tin

Cách thao tác

Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ