Thiết lập ảnh Slide show


Hệ thống cho phép người dùng chọn danh sách các ảnh để hiển thị ngoài trang chủ, các ảnh này được chạy liên tiếp theo thứ tự lần lượt đã được thiết lập. 

  • Chọn chức năng Quản trị tin tức khi nhấn biểu tượng đăng nhập trên Tường chia sẻ
  • Vào Quản lý SlideShow, nhấn Thêm mới
  • Nhấn Cất để lưu lại thiết lập
Nếu ảnh có kích thước chưa đúng với gợi ý thì cần chỉnh sửa kích thước ảnh cho phù hợp sau đó chọn lại.
Cập nhật 31/12/2019

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ