1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HS-BC13a: Danh sách học sinh sử dụng số dư

HS-BC13a: Danh sách học sinh sử dụng số dư

Mục đích

Giúp đơn vị trường học có thể nhanh chóng in danh sách học sinh sử dụng số dư của từng đợt thu hoặc trong một khoảng thời gian để kẹp vào chứng từ hạch toán kế toán.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HS-BC13a: Danh sách học sinh sử dụng số dư.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Đợt thu: Chọn đợt thu cần in báo cáo.
  • Phạm vị: Toàn trường/Khối/Lớp, chọn Khối/Lớp cần in báo cáo.
  • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)
Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ