1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC12: Danh sách học sinh nộp thừa tiền

HP-BC12: Danh sách học sinh nộp thừa tiền

Mục đích

Giúp kế toán có thể nhanh chóng in danh sách học sinh nộp thừa tiền của từng đợt thu hoặc trong một khoảng thời gian để để kẹp vào chứng từ hạch toán kế toán.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo\HP-BC12: Danh sách học sinh nộp thừa tiền.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Thời gian thu: Chọn thời gian cần lấy số liệu từ phần mềm
  • Phạm vi : Toàn trường/ Khối/ Lớp, chọn Khối/ Lớp tương ứng.
  • Hình thức đã thu: chọn hình thức thu cần thống kê danh sách học sinh nộp thừa tiền
  • Tùy chọn in: Hiển thị số chứng từ (nếu muốn)
  • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 4. Nhấn Lấy dữ liệu và kiểm tra số liệu trên báo cáo. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)

Cập nhật 13/12/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ