1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để xuất được hóa đơn cho các khoản thu trên phần mềm?

Làm thế nào để xuất được hóa đơn cho các khoản thu trên phần mềm?

Nội dung

Trả lời

 1. Kế toán thiết lập sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử như sau:
  • Vào Khoản thu\Hệ thống\Thiết lập sử dụng hóa đơn, chứng từ.
  • Thiết lập sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn chi tiết tại đây.
  • Nhấn Lưu

2. Tích chọn Cho phép xuất hóa đơn cho các khoản thu cần xuất hóa đơn.

 • Vào Khoản thu\Lập kế hoạch thu\Danh sách khoản thu.
 • Nhấn vào biểu tượng cây bút tại khoản thu anh/chị cần xuất hóa đơn
 • Tích chọn Cho phép xuất chứng từ.
 • Nhấn Lưu.
Cập nhật 05/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ