1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Học sinh chuyển đến đã bổ sung vào đợt thu nhưng muốn thu số tiền ít hơn các học sinh khác thì làm thế nào?

Kênh hỗ trợ