1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC05: Báo cáo kết quả thu học phí

HP-BC05: Báo cáo kết quả thu học phí

Mục đích

Giúp kế toán thống kê kết quả thu học phí của toàn trường để báo cáo tính hình với PGD, SGD.

Các bước thực hiện

 1. Vào Báo cáo\Danh sách báo cáo, chọn Báo cáo\HP-BC05: Báo cáo kết quả thu học phí.
 2. Nhấp đúp chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo:

  • Chọn thời gian in báo cáo.
  • Chọn Nhóm khoản thu cần lấy báo cáo.
  • Tích chọn In chi tiết khoản thu trong nhóm (nếu cần)
 4. Nhấn Lấy dữ liệu, phần mềm trả ra báo cáo số liệu theo thiết lập bên trên. Anh/chị có thể chọn Xuất khẩu để tải file dưới nhiều định dạng (PDF, Excel, Word)
Cập nhật 22/09/2022

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ