1. Trang chủ
 2. Khoản thu (Mới)
 3. Bước 6: Báo cáo
 4. HP-BC11: Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

HP-BC11: Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa

Mục đích

Giúp nhà trường in báo cáo Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP để gửi đơn vị chủ quản phê duyệt.

Các bước thực hiện

Để in được danh sách hỗ trợ tiền ăn trưa gửi cho đơn vị chủ quản phê duyệt, anh/chị cần theo dõi học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa theo Nghị định 105/2020/NĐ-CP. (Xem hướng dẫn tại đây)

 1. Vào Khoản thu\Báo cáo, tại màn hình Danh sách báo cáo, chọn Báo cáo\HP-BC11: Danh sách trẻ em mẫu giáo được hỗ trợ ăn trưa
 2. Nhấp đôi chuột vào báo cáo cần xem trên danh sách hoặc chọn báo cáo trên danh sách, nhấn Xem báo cáo.
 3. Khai báo các tham số trên báo cáo
  • Chọn thời gian in báo cáo: Học kỳ I, Học ký II, Cả năm
  • Nhấn Tùy chỉnh hiển thị chữ ký để thiết lập lại phần chữ ký của báo cáo đó.
 4. Nhấn Đồng ý  và kiểm tra thông tin trên danh sách.
Cập nhật 03/12/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ