1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Tháng trước không lập đợt thu, Nhà trường muốn thu bù học phí tại đợt thu hiện tại thì làm thế nào?

Tháng trước không lập đợt thu, Nhà trường muốn thu bù học phí tại đợt thu hiện tại thì làm thế nào?

Trường hợp nhà trường thu học phí theo từng tháng, để thu bù khoản tháng trước chưa đóng, khi thêm đợt thu tháng sau, anh/chị nhập số lượng cần thu bao gồm cả tháng trước.

Các bước thực hiện

  1. Vào Quản lý thu\Đợt thu, chọn Lập đợt thu.
  2. Tại khoản thu học phí, nhập số lượng 2. Nhấn Đồng ý để lưu.
  3. Thực hiện Thu tiền cho đợt thu theo hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ