1. Trang chủ
  2. Khoản thu (Mới)
  3. Câu hỏi thường gặp
  4. Làm thế nào để sửa ngày thu trên phiếu thu tiền?

Làm thế nào để sửa ngày thu trên phiếu thu tiền?

  • Nhà trường đã thu tiền học sinh ở tháng trước, nhưng tháng này mới lập đợt thu tháng trước và thực hiện thu tiền trên phần mềm.
  • Kế toán muốn chỉnh lại ngày thu trên phiếu thu về đúng ngày thu thực tế vui lòng thực hiện như sau:

Trường hợp 1: Thu tiền theo từng học sinh

  1. Vào Quản lý thu\Thu tiền, chọn Thu theo học sinh. Chọn học sinh cần thu trong danh sách học sinh.
  2. Chọn lại Ngày thu về ngày thu thực tế và xác nhận Thu tiền.

Trường hợp 2: Thu tiền theo từng lớp

  1. Vào Quản lý thu\Thu tiền, chọn Thu theo học sinh. 
  2. Tại lớp cần thu chọn vào biểu tượng bên dưới để thu tiền cho cả lớp.
  3. Chọn lại Ngày thu về ngày cũ thực tế thu được.
Cập nhật 08/08/2022

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ