Thiết lập hạch toán qua Mimosa

Mục đích

Cho phép tự động hạch toán các khoản thu không dùng tiền mặt vào phần mềm Mimosa.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Anh/chị cần khai báo thông tin tài khoản ngân hàng nhà trường sử dụng thu tiền học để hỗ trợ việc hạch toán kế toán qua phần mềm Mimosa.

  1. Vào Hệ thống\Thiết lập hạch toán qua Mimosa
  2. Thiết lập Hạch toán kế toán qua Mimosa
  3. Nhấn vào đây để khai báo thông tin tài khoản ngân hàng trường hợp anh/chị chưa khai báo tại màn hình thiết lập Hình thức thanh toán

Các bước để kết nối với MISA Mimosa và hạch toán các khoản thu anh/chị tham khảo thêm tại đây.

Cập nhật 24/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ