Thiết lập hạch toán qua Mimosa

Mục đích

Cho phép tự động hạch toán các khoản thu không dùng tiền mặt vào phần mềm Mimosa.

Các bước thực hiện

Lưu ý: Anh/chị cần khai báo thông tin tài khoản ngân hàng nhà trường sử dụng thu tiền học để hỗ trợ việc hạch toán kế toán qua phần mềm Mimosa.

  1. Vào Hệ thống\Thiết lập hạch toán qua Mimosa.
  2. Thiết lập Hạch toán kế toán qua Mimosa, nhấn Lưu.
  3. Trường hợp chưa khai báo thông tin tài khoản ngân hàng, nhấn vào khai báo để thiết lập Hình thức thanh toán nhằm phục vụ công tác hạch toán.
  4. Các bước để kết nối với MISA Mimosa và hạch toán các khoản thu anh/chị tham khảo thêm:
Cập nhật 29/11/2023

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ