1. Trang chủ
 2. Các tính năng khác
 3. Tính năng mới
 4. R101.01_29/10/2020
 5. Kế toán muốn xác nhận thu tiền cho các giao dịch nộp tiền của phụ huynh vào tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng

Kế toán muốn xác nhận thu tiền cho các giao dịch nộp tiền của phụ huynh vào tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng

 • Từ phiên bản R101.01: Cho phép kế toán xác nhận thu tiền cho các giao dịch nộp tiền của phụ huynh vào tài khoản ngân hàng một cách nhanh chóng.

Các bước thực hiện:

 • Giao dịch ngân hàng đối soát dựa trên thông tin: Mã thống kê/Mã SISAP/Họ và tên học sinh/Lớp/Đợt thu.
 • Nhà trường nên hướng dẫn phụ huynh về nội dung giao dịch để việc đối soát được nhanh chóng: Mã học sinh (hoặc Mã SISAP) – Họ và tên học sinh – Lớp – Đợt thu tiền.
 1. Vào Hệ thống\Tiện ích\Xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng

Tải tệp dữ liệu vào phần mềm để thực hiện đối chiếu

 1. Nhấn vào đây để chọn đợt thu cần xác nhận:
  Xác nhận thu từ ngân hàng:
 2. Tải bản sao kê giao dịch để thực hiện đối soát.

  • Chọn sheet cần nhập khẩu:

  • Chọn dòng tiêu đề: là dòng chứa tên các thông tin đối chiếu
  • Trong thông tin đối chiếu có😐
  • Ghép cột dữ liệu yêu cầu với cột tương ứng với tệp anh/chị vừa tải lên.
 3. Nhấn Tiếp tục

Xác nhận thu

 1. Chọn trạng thái giao dịch:

  • Giao dịch đã xác nhận thu: giao dịch đã thu trên phần mềm
  • Giao dịch chưa xác nhận thu: Giao dịch chưa thu trên phần mềm.
  • Giao dịch không hợp lệ: Giao dịch không đúng cú pháp/Giao dịch không có số tiền/Giao dịch không có Ngày giao dịch
 2. Phần mềm tự động phân tích nội dung thanh toán để tự động ghép dữ liệu giao dịch với thông tin học sinh trên đợt thu.
 3. Với một số giao dịch không đúng cú pháp, anh/chị có thể tự ghép dữ liệu học sinh bằng tay:
  Tìm học sinh theo Tên, Mã thống kê hoặc Mã SISAP để ghép dữ liệu tương ứng.
  Lưu ý: Nhấn Sắp xếp cột để thiết lập các cột hiển thị trên màn hình Xác nhận thu
 4. Sau khi hoàn tất ghép dữ liệu thông tin thanh toán, nhấn Xác nhận thu, phần mềm tự động gạch nợ các học sinh.
 5. Nhấn Kiểm tra đợt thu để kiểm tra thông tin đợt thu sau khi đã xác nhận thu.

Xem hướng dẫn các bước Xác nhận thu từ giao dịch ngân hàng tại đây

Cập nhật 27/10/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ