1. Trang chủ
  2. Các tính năng khác
  3. Tính năng mới
  4. R101.01_29/10/2020
  5. Kế toán mong muốn nhanh chóng xóa được nhiều học sinh bị sai để tiết kiệm thời gian thao tác

Kế toán mong muốn nhanh chóng xóa được nhiều học sinh bị sai để tiết kiệm thời gian thao tác

  • Trước phiên bản R101.01: Kế toán thực hiện nhập khẩu danh sách học sinh. Sau khi nhập khẩu xong phát hiện dữ liệu không chuẩn, kế toán thực hiện xóa toàn bộ danh sách học sinh để nhập lại. Tuy nhiên, phần mềm chỉ cho phép xóa cùng lúc 50 học sinh trong khi đơn vị có hàng nghìn học sinh. Việc này khiến kế toán lặp lại thao tác xóa nhiều lần gây mất nhiều thời gian thực hiện.
  • Từ phiên bản R101.01: Phần mềm cho phép xóa 100 hồ sơ học sinh bị sai cùng lúc giúp kế toán tiết kiệm thời gian thao tác.

Các bước thực hiện:

  1. Vào Hệ thống\Danh sách học sinh
  2. Tích chọn tại đây để chọn tất cả hồ sơ hiển thị trên trang.
  3. Nhấn biểu tượng thiết lập, chọn Xóa hồ sơ, nhấn Xóa

Lưu ý: Với những hồ sơ phát sinh dữ liệu, phần mềm hiển thị thông báo:
Lựa chọn xóa theo nhu cầu nhà trường.

Xem hướng dẫn các bước xóa hồ sơ học sinh tại đây

Cập nhật 29/10/2020

Bài viết liên quan

Kênh hỗ trợ